Zelf begraven in de tuin: niet altijd toegestaan

Veel gemeenten verbieden het begraven van dode dieren in de tuin. Vraag dit best na bij je gemeente.

Als je gemeente het toestaat mag je het dier begraven als:

  • het niet gestorven is aan een besmettelijke ziekte
  • minder dan 10 kg woog
  • de grond niet klei- of leemachtig is (omdat het kadaver anders onvoldoende ontbindt)

Let er ook op dat de put minstens een halve meter diep is, en gebruik alleen biologisch afbreekbare verpakkingen (geen plastic zakken).
Het is verboden om dode dieren te begraven op openbaar terrein.

Crematoria of begraafplaats

Je kan het gestorven dier ook zelf naar een dierencrematorium of dierenbegraafplaats brengen. Sommige crematoria komen het dier ook ophalen. In een dierencrematorium mogen alleen overleden gezelschapsdieren verbrand worden en geen landbouwdieren. Dekentjes, knuffels, speelgoedjes en dergelijke mogen niet mee verbrand worden.
Vind een erkend dierencrematorium.

Andere

  • Je kan beroep doen op een erkende ophaler. Je vindt de lijst van de erkende ophalers op de website van OVAM
  • Sommige gemeenten hebben een centrale inzamelplaats (bv. in het containerpark). Vraag dit na bij de milieudienst van je gemeente.
  • Sommige dierenartsen hebben een milieuvergunning voor het opslaan van dode dieren. Als je dier bij de dierenarts gestorven is, dan zal de dierenarts het met een erkende ophaler meegeven.

Bron: huisdierinfo.be